Over de hoge gevaarlijke spanningen die aanwezig kunnen zijn in een buizenversterker - ITamps Guitars amplified!

Gitaar versterker reparatie en modificatie.
Ga naar de inhoud
! Waarschuwing hoge spanning !

Hierbij een waarschuwing:
het openen en of werken aan buizenversterkers is niet zonder risico!
Er kunnen hoge spanningen in de versterker aanwezig zijn.

Afhankelijk van het merk versterker zijn er al dan niet voorzorgsmaatregelen getroffen, waarbij de kans op electrocutie tot een minimum beperkt is.
Ga hier niet van uit!
Check altijd van te voren, of het inderdaad veilig is, om aan de versterker te werken!

Het is niet zo dat als de stekker (230Vac) uit het stopcontact is getrokken, de versterker veilig is om aan te werken!

Voedings-condensatoren in de versterker, hebben gedurende lange tijd een hoge spanning van ronde 100 - 500 Volt,
nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald, en of de AAN/UIT schakelaar is uitgezet.

Mocht je onverhoopt toch de hoge spanningsvoerende delen aanraken dan ontladen de voedings-condensatoren de spanning via jou lichaam!
Hoeveel weerstand heeft onze huid en lichaam? Dat is sterk afhankelijk van of je huid droog is of juist vochtig.
Weerstands waarden kunnen varieren tussen; meer dan  30.000 Ohm en minder dan 600 Ohm. (droog of vochtig)
Er kan een stroom lopen van 0,0033 Ampere tot 0,0166 A en bij vochtige huid 0,166A tot 0,833A.

Een menselijk lichaam kan slecht tegen stroom, en men heeft bepaald dat bij 0,030A (30mA) er geen schadelijke gevolgen ontstaan. (vandaar dat aardlek-schakelaars op 30mA normaal zijn)


Het "ontladen" van een versterker duurt meestal 4-5 minuten, voordat de spanning tot een veilig niveau is gedaald. Dit wordt met zogenaamde "bleeder" weerstanden gedaan.
Als er geen ontladings-weerstanden in de versterker gemonteerd zijn, kan het soms wel maanden duren (ook weer afhankelijk van de kwaliteit van de condensatoren) voordat de spanning laag genoeg is.

Men heeft bepaald dat 50Vac (50-60Hz) en lager, en 120Vdc en lager een veilige spanning is,
Om aan een buizenversterker te werken is een nog lagere spanning dan 48Vdc eigenlijk veiliger!


ADVIES of werkvolgorde:
  1. trek de stekker uit het stopcontact en eventueel ook de euroconnector als die er is,
  2. laat de versterker voor 5 tot 10 minuten staan, voordat je hem open schroeft,
  3. schroef hem hierna open en meet met een multimeter de spanning op de condensatoren t.o.v de aarde! (als er geen aarde voorhanden is, dan ten opzichte van de massa/chassis),
  4. meet tussen de bedrijven door nog eens wat de spanning eigenlijk is; blijft deze laag?Als je een versterker aan het bouwen bent, zorg dan dat je een zg. "ontladings schakeling" ("bleeder" weerstanden) voorhanden hebt,
zodat je de condensatoren wat sneller kan ontladen. BV een weerstand van 2500 Ohm 10Watt met een schakelaar.   

- ITamps -
Terug naar de inhoud